ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 بخش پشتیبانی

در این بخش مشکلات فنی سرویس خریداری شده‌ی خود را مطرح نمایید

 بخش فروش

در این بخش سوالات خود در ارتباط با خرید، ارتقا و یا مسائل مربوط به حسابداری را مطرح نمایید