۱۳ فروردین ارتقا سخت افزاری سرور شماره1 انگلیس

با سلام
به دلیل ارتقا سخت افزاری سرور شماره 1 انگلیس ،سرور به مدت 1ساعت از دسترس خارج خواهد شد لطفا از ارسال تیکت خودداری نمایید
تیم فنی ایوانیک