۵ مهر اطلاعیه حذف سرویس های مسدودی

طبق این اطلاعیه سرور های مجازی که 1 روز از تاریخ سررسید ویا مسدود شدن آن ها به دلیل عدم پرداخت صورت حساب مربوط به سرورعبور کرده باشد  حذف خواهند شد لذا در صورتی که سرور شما به این دلیل پاک ... بیشتر »