آیـوانیــک با بهره گیری از سیستم پشتیبان گیری پیشرفته، به طور مداوم از اطلاعات شما به صورت روزانه ، هفتگی و ماهانه در یک سرور دیگر بک آپ گرفته و نگهداری می نماید. اگر شما به هر دلیلی و یا اشتباها اطلاعات خود را حذف کنید کافیست خون سردی خود را حفظ کرده و بدون هیچ نگرانی ای این موضوع را با پشتیبانی آیـوانیــک در میان بگذارید تا ما سریعا آخرین بک آپ را برای شما بازگردانی کن .


Thursday, May 22, 2014

« برگشت